UTZ - Rainforest Alliance

Overview

Het inzichtelijk maken van een grote wetenschappelijke databron voor mensen die geinteresseerd zijn in het werk dat UTZ-RA doet.

Mijn Rol

Mij rol tijdens dit project lag bij de concept ontwikkeling en uitwerking daarvan in code.

Team

Debriefing

Help UTZ/Rainforest Alliance om beter te begrijpen en uit te leggen hoe kleine boeren rond komen. En hoe UTZ/Rainforest alliance ze kan helpen. Beschrijf de sociale demografische en economische eigenschappen van een boeren huishouden in een bepaald land, bepaalde periode of een bepaald gewas.

Wij hebben gekozen voor het land Ghana met als hoofdgewas cacao. Belangrijk is dat wij niet het verhaal gaan vertellen van de ‘perfecte boer’. Een perfecte boer is voro UTZ niet interessant, want daar hoeven zijn niet te ondersteunen.

Data

De dataset die we hebben gebruikt was de KIT - "Demystifying the Cocoa Sector in Ghana and Côte d’Ivoire" Dataset. De dataset is een enquete afgenomen over 10.000 cacoaboeren in Ghana en Ivoorkust.

Een gigantische dataset, met veel afwezige data, gigantische outlyers door de ietwat onduidelijke vraagstelling van de enquete. Na veel gereken en nagedacht te hebben over de meest passende weergave is de dataset enorm geslonken, en konden we ermee aan de slag.

We hebben ervoor gekozen om te gaan werken met het Poverty Probability Index (PPI). Het PPI is gebaseerd op sociale demografie en de kwaliteit van leven. Dit wordt bepaald aan de hand van 10 vragen, bijvoorbeeld: "Van welk materiaal is je dak gemaakt?", "Hoeveel kinderen gaan er naar school in je huishouden?" en "Wat voor sanitaire faciliteit wordt er gebruikt in het huishouden?".

Iedere boer heeft dus een PPI score toegewezen gekregen, deze hebben wij gebruikt om de percentielen te berekenen om zo het land en gewassen te kunnen verdelen.

Product

Het interactieve eindproduct

To-Do

  • Animaties
  • Meer Storytelling
  • Vergelijken van verschillende percentielen